۱۳۹۰/۰۷/۲۸

دانلود برنامه های Traffic Compressor و HTTP-Tunnel Client برای عبور از فیلتر

برای دریافت برنامه Traffic Compressor 2.0.423 اینجا را کلیک کنید. (راهنمای نصب و استفاده همراه فایل دریافتی است)


برای دریافت برنامه HTTP-Tunnel Client 4.4 اینجا را کلیک کنید. (راهنمای نصب و استفاده همراه فایل دریافتی است)

۲ نظر: