۱۳۹۹/۰۷/۱۹

دریافت فیلترشکن از طریق تلگرام

در کانال فیلترشکن آزادنت نسخه جدید فیلترشکنها ارسال می شود. همچنین در گروپ مربوط به همین کانال می توانید سؤالات و مشکلات خود را در مورد اینترنت و نرم افزارهای عبور از فیلترینگ مطرح کنید تا دیگران به آنها پاسخ دهند.

https://t.me/AzadNet

How to Download Youtube Videos