۱۳۸۹/۰۸/۱۸

فیلترشکن 18 آبان

فیلترشکنهای امروز مرکز پخش برای عبور از فیلتر اینترنت در ایران - برای عبور از فیلتر سایت مورد نظر از یکی از سایت های زیر استفاده کنید. ممکن است بسیاری از سایتهای زیر هم اکنون فیلتر شده باشند. سعی کنید تمام سایتهای درج شده را امتحان کنید.

http://envoy.computersteroids.com

http://gersaw.tk

http://okot.tk

http://pazz.tk

http://ronn.tk

http://owee.tk

http://bambool.tk/

https://darezard.com/fa/

http://bn.febry.info/

http://122.126.1.123

http://pxi1.fileave.com/

http://goo.gl/LaXx5

https://lunchtimemeet.com/

http://124.8.226.7

http://114.24.60.55

http://125.230.131.22

http://61.31.130.110

http://219.85.148.178

http://iran-b0x.hra99.info

http://iran-f5q.hra99.info

http://iran-b4p.hra99.info

http://iran-a3j.hra99.info

http://iran-k3v.hra99.info

http://iran-o2h.hra99.info

http://pxi1.fileave.com/

http://getusproxy.info

http://whitesurf002.info/

http://findusproxy.info

http://proxy-script.info/

http://free-school-proxy.info/

http://proxyhost.info/

http://browser-proxy.info/

http://unlock-now.info/

http://evilusproxy.info

http://pxi1.fileave.com/

http://www.ansurf.info/


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر